อุโนะ → ซึทาญ่า

出发时间:
10:41 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  11:38 - 17:26
  5h 48min JPY 14,400 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  14:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:48
  17:13
  高山
  火车站
  东口
  17:13
  17:26
 2. 2
  11:38 - 17:26
  5h 48min JPY 14,400 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  14:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:48
  17:13
  高山
  火车站
  东口
  17:13
  17:26
 3. 3
  11:38 - 17:30
  5h 52min JPY 13,870 3 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  14:34
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  14:45
  17:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  17:20
  17:30
 4. 4
  11:38 - 17:30
  5h 52min JPY 14,020 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:58
  14:34
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:45
  15:04
  岐阜
  火车站
  長良口
  15:04
  15:09
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  15:20
  17:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  17:20
  17:30
 5. 5
  10:41 - 16:58
  6h 17min JPY 161,040
  cancel cancel
  อุโนะ
  10:41
  16:58
zoom bar parts