อุโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出发时间:
11:10 09/23, 2021
cancel
 1. 1
  11:38 - 16:40
  5h 2min JPY 10,330 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:48
  13:54
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  14:07
  15:09
  幡生
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  16:15
  川棚温泉
  火车站
  16:15
  16:40
 2. 2
  11:38 - 17:02
  5h 24min JPY 11,230 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:29
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:48
  13:54
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  14:07
  15:15
  下关
  下関
  火车站
  东口
  15:15
  15:20
  下关站
  下関駅
  公交车站
  3番のりば
  15:51
  16:57
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  16:57
  17:02
 3. 3
  11:38 - 17:02
  5h 24min JPY 11,960 4 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:38
  12:02
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  12:19
  12:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  12:43
  15:41
  新下关
  新下関
  火车站
  南口
  15:41
  15:44
  新站南口
  新駅南口
  公交车站
  15:52
  16:05
  旭(山口县)
  旭(山口県)
  公交车站
  16:05
  16:08
  旭(山口县)
  旭(山口県)
  公交车站
  16:08
  16:57
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  16:57
  17:02
 4. 4
  12:41 - 17:05
  4h 24min JPY 11,990 5 换乘
  cancel cancel
  อุโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  12:41
  13:04
  茶屋町
  火车站
  timetable 时刻表
  13:19
  13:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  15:13
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  15:57
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  16:14
  16:51
  川棚温泉
  火车站
  16:51
  16:54
  川棚站
  川棚駅
  公交车站
  16:57
  17:00
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  17:00
  17:05
 5. 5
  11:10 - 15:51
  4h 41min JPY 122,970
  cancel cancel
  อุโนะ
  11:10
  15:51
zoom bar parts