อุสึโนะมิยะ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

出发时间:
12:24 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  12:35 - 17:18
  4h 43min JPY 17,900 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  12:35
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:33
  15:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:56
  17:00
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:09
  17:13
  福井口
  火车站
  17:13
  17:18
 2. 2
  12:35 - 17:30
  4h 55min JPY 17,900 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  12:35
  13:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  13:33
  15:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  15:56
  17:00
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:25
  17:29
  福井口
  火车站
  17:29
  17:30
 3. 3
  12:35 - 17:48
  5h 13min JPY 16,050 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  12:35
  13:41
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:49
  16:19
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:29
  17:20
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:39
  17:43
  福井口
  火车站
  17:43
  17:48
 4. 4
  12:35 - 18:30
  5h 55min JPY 15,450 3 换乘
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  火车站
  timetable 时刻表
  12:35
  13:41
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  13:49
  16:19
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:41
  18:10
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:25
  18:29
  福井口
  火车站
  18:29
  18:30
 5. 5
  12:24 - 19:04
  6h 40min JPY 194,750
  cancel cancel
  อุสึโนะมิยะ
  宇都宮
  12:24
  19:04
zoom bar parts