อินาริ (JR) → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
02:52 01/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:42 - 10:49
  4h 7min JPY 11,070 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  06:47
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:21
  10:24
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  10:33
  10:46
  直江津
  火车站
  南口
  10:46
  10:49
 2. 2
  07:19 - 11:57
  4h 38min JPY 11,890 4 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  07:19
  07:24
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  07:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:38
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  10:51
  长野
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  11:25
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  11:37
  11:54
  直江津
  火车站
  南口
  11:54
  11:57
 3. 3
  07:52 - 12:57
  5h 5min JPY 10,800 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  07:52
  07:58
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  10:25
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  10:56
  11:45
  糸鱼川
  糸魚川
  火车站
  timetable 时刻表
  12:12
  12:54
  直江津
  火车站
  南口
  12:54
  12:57
 4. 4
  06:42 - 12:57
  6h 15min JPY 10,270 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  06:47
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  09:27
  直达列车
  继续坐同一列车
  俱利伽罗
  倶利伽羅
  火车站
  11:19
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:43
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  12:54
  直江津
  火车站
  南口
  12:54
  12:57
 5. 5
  02:52 - 08:01
  5h 9min JPY 178,820
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  02:52
  08:01
zoom bar parts