อินาริ (JR) → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
11:53 05/21, 2022
cancel
 1. 1
  12:18 - 14:52
  2h 34min JPY 2,680 2 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:18
  12:23
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:33
  12:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  13:01
  13:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  13:25
  14:52
 2. 2
  12:48 - 15:27
  2h 39min JPY 2,070 2 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:48
  12:53
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  14:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  14:31
  14:46
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  14:46
  15:27
 3. 3
  12:18 - 15:27
  3h 9min JPY 2,070 3 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:18
  12:23
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  12:37
  13:44
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  14:31
  14:46
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  14:46
  15:27
 4. 4
  12:01 - 15:27
  3h 26min JPY 2,070 2 换乘
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:06
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:00
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  14:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  14:31
  14:46
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  14:46
  15:27
 5. 5
  11:53 - 13:32
  1h 39min JPY 40,960
  cancel cancel
  อินาริ (JR)
  稲荷〔JR〕
  11:53
  13:32
zoom bar parts