ชินมิซาโต → ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต

出发时间:
16:35 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  16:35 - 16:42
  7min
  cancel cancel
 2. 2
  16:44 - 16:49
  5min JPY 180 IC JPY 178 无换乘
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  16:44
  16:45
  新三乡站(西口)
  新三郷駅〔西口〕
  公交车站
  16:45
  16:46
  新三乡LaLa City
  新三郷ららシティ
  公交车站
  16:46
  16:49
 3. 3
  16:35 - 16:38
  3min JPY 500
  cancel cancel
zoom bar parts