ชินมิซาโต → ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต

出发时间:
01:26 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  01:26 - 01:33
  7min
  cancel cancel
 2. 2
  05:22 - 05:30
  8min JPY 180 IC JPY 178 无换乘
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  05:22
  05:23
  新三乡站(西口)
  新三郷駅〔西口〕
  公交车站
  05:23
  05:24
  五街区
  公交车站
  05:24
  05:30
 3. 3
  01:26 - 01:28
  2min JPY 600
  cancel cancel
zoom bar parts