ชินมิซาโต → ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต

出发时间:
13:53 05/20, 2022
cancel
 1. 1
  13:53 - 14:00
  7min
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  13:53
  14:00
  ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต
 2. 2
  14:14 - 14:19
  5min JPY 180 IC JPY 178 无换乘
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  14:14
  14:15
  新三乡站(西口)
  新三郷駅〔西口〕
  公交车站
  14:15
  14:16
  新三乡LaLa City
  新三郷ららシティ
  公交车站
  14:16
  14:19
  ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต
 3. 3
  13:53 - 13:56
  3min JPY 500
  cancel cancel
  ชินมิซาโต
  13:53
  13:56
  ชิมะมุระมิวสิคลาลาพอร์ตชินมิซาโต
zoom bar parts