ทาเกะโอกะ → ฮาโทยามะร้านขายเสื้อผ้า

出发时间:
17:40 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  17:40 - 18:08
  28min
  cancel cancel
 2. 2
  18:03 - 18:11
  8min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:03
  18:06
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  18:06
  18:11
  十夜寺
  公交车站
  18:11
  18:11
 3. 3
  18:02 - 18:11
  9min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:02
  18:06
  黄金井户
  黄金井戸
  公交车站
  18:06
  18:11
  十夜寺
  公交车站
  18:11
  18:11
 4. 4
  18:33 - 18:41
  8min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:33
  18:36
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  18:36
  18:41
  十夜寺
  公交车站
  18:41
  18:41
 5. 5
  17:40 - 17:43
  3min JPY 900
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  17:40
  17:43
zoom bar parts