ทาเกะโอกะ → คาวากุจิร้านฮาร์ดแวร์

出发时间:
18:01 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  18:03 - 18:10
  7min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:03
  18:06
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  18:06
  18:10
  竹冈郵便局前
  竹岡郵便局前
  公交车站
  18:10
  18:10
 2. 2
  18:02 - 18:10
  8min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:02
  18:06
  黄金井户
  黄金井戸
  公交车站
  18:06
  18:10
  竹冈郵便局前
  竹岡郵便局前
  公交车站
  18:10
  18:10
 3. 3
  18:01 - 18:28
  27min
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:01
  18:28
 4. 4
  18:33 - 18:40
  7min JPY 220 无换乘
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:33
  18:36
  竹冈站前
  竹岡駅前
  公交车站
  18:36
  18:40
  竹冈郵便局前
  竹岡郵便局前
  公交车站
  18:40
  18:40
 5. 5
  18:01 - 18:04
  3min JPY 800
  cancel cancel
  ทาเกะโอกะ
  18:01
  18:04
zoom bar parts