ราคากิจกรรม

12,100 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

Plan for beach diving a popular diving spot of Bonotsu-Kasasa in Kagoshima. The Kasasa from Bonotsu There are a number of diving point, dynamic terrain and various types of stingray (stingray, Torpedo, etc.) sand that can be seen, less susceptible to the influence of the wind, such as the very diving easy to sea, the sea of ​​various types you can enjoy.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Kagoshima Bonotsu] 2 beach fan diving Bonotsu-Kasasa

     ราคากิจกรรม

     12,100 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก