ราคากิจกรรม

10,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

It is a tour that enjoys both kayak and bike.
Ride the sea with kayak and run the land by bike.
Cycling while watching the route that I rowed has a different pleasure from just cycling.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Tokushima/Naruto] Kayak & Bike Tour (Naruto area I Sun Course) <Kayak ・ Cycling>

     ราคากิจกรรม

     10,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก