ราคากิจกรรม

12,500 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

It is a popular course for efficiently sightseeing sightseeing spots and historic sites in Kagoshima City by sightseeing bus! You can choose the language of the guide from Japanese or English.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Kagoshima] Kagoshima half-day sightseeing

     ราคากิจกรรม

     12,500 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก