ราคากิจกรรม

1,650 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

You can learn the Awaji knot and the Daki Awaji knot, which can be said to be the basics of mizuhiki crafts. After practicing, you will make two chopstick rests. You can take home the mizuhiki that you did not use in the kit, so you can make two more chopstick rests in different colors. You can also add optional parts (extra charge) to make it an accessory. * We will inform you about options on the day. ~ Flow of the day ~ ① Sitting, explanation (5 minutes) ② Opening the kit ③ Production (30 minutes) ④ Drying the glue (10 minutes) ⑤ Wrapping and cleaning up (5 minutes)
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Tokyo / Harajuku] First Mizuhiki Awaji Knot / Hugging Awaji Knot

     ราคากิจกรรม

     1,650 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก