ราคากิจกรรม

5,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

Relaxing trekking in the primeval beech forest where the green shower pours. ‘Oh, I‘m tired.‘ A sigh that comes out many times. Stress builds up from my usual busyness, and when I notice it, my skin is rough and under my eyes ... This program may be recommended for prescriptions for those who feel ‘I‘m a little tired‘. Escape from the everyday concrete jungle and take a leisurely trek through the primeval beech forest with a green shower. You can hear the chirping of birds, the murmuring of the river, the sound of leaves swaying in the wind, etc. You should cheer for the spectacular scenery you meet on the way, and feel that ‘living‘ is wonderful for the small life you find in the forest. A relaxing time to face nature. At the old temple, which boasts a history of more than 1000 years, I made a firm request, and by the time I returned, I should have changed to a comfortable sigh of bliss. ~ Flow of the day ~ ①Reception 10 minutes ②We will guide you while walking at a relaxed speed through the forest of Oyama surrounded by greenery. 180 minutes
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Tottori / Oyama] Detox inside your body if you walk! I will enjoy nature. Oyama Beech Forest Walk to wash your heart

     ราคากิจกรรม

     5,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก