ราคากิจกรรม

5,700 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

Riding a bicycle rental in Takamatsu City, we visited a farmer to see the agriculture in Kagawa prefecture, which is the smallest area in Japan. We will talk about field tours and how to grow broccoli. Bring the harvested broccoli to a udon shop in the market, make it into tempura, and have it with Sanuki udon. Takamatsu‘s unique cycling route, where you can enjoy views of the sea, rivers and mountains in a short time, is also attractive. ~ Flow of the day ~ ① Orientation, bicycle rental procedure, bicycle lecture 40 minutes ② Cycling along the Kato River while looking at the market and Sanuki sea, river, mountains 90 minutes ③ Broccoli harvest experience, interaction with farmers 60 minutes ④ Cycling 65 minutes ⑤ Taste the vegetable tempura harvested at the udon shop 30 minutes ⑥ Walk around the Umachi shopping street 15 minutes
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Kagawa / Takamatsu] Kagawa‘s agricultural exploration tour by bicycle! Broccoli with tempura udon

     ราคากิจกรรม

     5,700 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก