ราคากิจกรรม

6,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

All wind-chimes ring beautifully, but Niigata is especially famous for its crystal fuurin. The sound of these wind-chimes is clearer and louder than those made of regular glass. See for yourself, by joining us in making this amazing household decoration. This will be an unforgettable experience, especially since you will have the wind-chime to take home and remind you of it!
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     【Niigata・Furumachi】Make a wind-chime and take a tour of the factory

     ราคากิจกรรม

     6,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก