ราคากิจกรรม

2,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

This plan is a one-day pottery experience course.
You can make one cup, cup, dish, etc.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Kumamoto, Kumamoto City] Hand-bellied one-day pottery experience course

     ราคากิจกรรม

     2,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก