ราคากิจกรรม

40,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

☆ Tour trip ☆ Hilton hotel at 11 am Osaka When you meet in the lobby, head to Ikuta Shrine which is said to be one of the oldest shrines. We will teach you the correct way of worship. After the visit, visit the shrine with beautiful tiles (Japanese tile roof). after that Osaka Walk to Shitennoji, which is said to be the oldest Buddhist temple in After visiting the temple, head to the station and travel to the Imamiya Tei Shrine by express train. (All about 15 minutes ride) Here, I pray for business success, take a picture, do a dedication, go for a snack and go there Osaka It is a specialty of Osaka You can eat salmon cutlet. After that, go to the Bushido training course and learn how to go to the dojo, wear traditional armor, and swing the sword. After the experience, I will go to a nearby sake tasting and break up after a few chats about the experience.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     【Osaka】Osaka Samurai Sword, Shrine & Temple Tour

     ราคากิจกรรม

     40,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก