ราคากิจกรรม

6,600 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

The center of Tokushima is a sandbar surrounded by the south side Shinmachi River, the north side to Jonin river. Viewed from above, the shape is called ‘gourd island‘ because it looks like a gourd.
The capital Tokushima of round about 6km water is recommended plan that you can enjoy while enjoying the scenery the changing from the river.
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Tokushima City] Gourd Island SUP Touring

     ราคากิจกรรม

     6,600 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก