ราคากิจกรรม

5,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

2018 Year Japan‘s Ecotourism Grand Prix Special Prize (Ministry of the Environment Minister‘s Prize) is a push plan to guide a group of professional guides. Maniwa City Shigayama Shita (unless) is an unexplored land where even locals can not step in, There is the Yamajiri Valley The experienced Beizan tour desk members will guide you through the beech primary forest that spreads in the source area. If you do not have a guide, you may lose your sense of direction under adverse conditions such as the weather, and the risk is too high. Year We, who have a track record of guiding 1,000 customers, will guide you to the unexplored area with confidence. Please take this opportunity! !
River Trekking Reference URL: https://www.okayama-kanko.jp/experience/11/page
Mt. Bandai mountain climbing reference URL: https://www.youtube.com/watch?v=oyAwtE4i1Uk
Activities
Trekking
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Okayama-Emeishan] full of excitement full of attractions! ! Great rowing and huge tree trekking

     ราคากิจกรรม

     5,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก