ราคากิจกรรม

6,000 เยน〜

เกี่ยวกับกิจกรรม

A small Number of participants SUP tour that goes round and round to the deepest Koamishiro Forest in Koamishiro Bay. It will be a tour in the bay that is not easily affected by the surf, so even beginners can participate with peace of mind. Beach houses with piers dotted with beautiful greenery are scattered around. There is also a classical Yachting harbor and a secret base during the Pacific War. The innermost tidal flat of Koamishiro Forest is as quiet as a lake. You will be healed by the fluctuation of water and the deep forest. Enjoy a variety of adventure-filled tours!
ให้บริการโดย ACTIVITY JAPAN

การเดินทาง

     ไม่มีสถานีอยู่ใกล้เคียง ไม่มีป้ายรถบัสอยู่ใกล้เคียง ไม่มีที่จอดรถอยู่ใกล้เคียง ไม่มี IC อยู่ใกล้เคียง

     [Kanagawa ・ Miura City] Konetyo Bay SUP tour (2.0 hours)

     ราคากิจกรรม

     6,000 เยน〜

     ดำเนินการสำรองห้องพัก