เคเบิลยาเสะ

叡山ケーブル[京福電気鉄道] สำหรับ เคเบิลฮิเอะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ケーブルカー
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations