รอกโกเคเบิลชิตะ

六甲ケーブル[六甲山観光] สำหรับ รอกโกซันอุเอ็

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations