ซากะเอะกิบัสเซ็นเตอร์

福岡-佐賀/福岡空港-佐賀[高速バス] สำหรับ 福岡空港国内線ターミナル北

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ทางหลวง
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線
 • 6

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線ターミナル・福岡空港国際線
 • 7

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線ターミナル・福岡空港国際線
 • 9

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線ターミナル・福岡空港国際線
 • 10

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線ターミナル・福岡空港国際線
 • 11

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線ターミナル・福岡空港国際線
 • 12

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  吉野ヶ里・空港国内ターミナル・福岡空港国際線
 • 14

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線
 • 16

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線
 • 17

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線
 • 19

 • 00
  ทางหลวง
  รถบัสนิชิเท็ตสึ [ทางหลวง]
  福岡空港・国内線
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป