สถานีคาวากุจิโกะ

新宿-富士五湖[高速バス] สำหรับ バスタ新宿〔新宿駅新南口〕

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถด่วน
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 00
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 8

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 9

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 10

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  50
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 11

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 12

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 13

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  20
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 14

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 15

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  50
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  55
  รถด่วน
  รถด่วน คาวากุจิโกะไลเนอร์
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 16

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  50
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  55
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 17

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  25
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  50
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 18

 • 10
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  25
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  40
  รถด่วน
  รถด่วน ชินจูกุ-คาวากุจิโกะ
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 19

 • 10
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
 • 20

 • 15
  รถด่วน
  高速バス 新宿-河口湖・山中湖
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-29 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป