ชินโทสุ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ โทสุ/ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 区間快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 58
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
 • 6

 • 22
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  40
  特急
  かささぎ202号
  ฮาคาตะ
  51
  区間快速
  JR長崎本線区間快速(鳥栖-長崎)
  ฮาคาตะ
 • 7

 • 11
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โมจิโก
  11
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โมจิโก
  16
  特急
  かささぎ102号
  ฮาคาตะ
  27
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โยชิสูกะ
  31
  特急
  みどり(リレーかもめ)2号
  ฮาคาตะ
  38
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  43
  特急
  かささぎ204号
  ฮาคาตะ
  49
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โยชิสูกะ
  53
  特急
  かささぎ104号
  โยชิสูกะ
 • 8

 • 03
  快速
  JR長崎本線快速(鳥栖-長崎)
  โมจิโก
  09
  特急
  リレーかもめ4号
  ฮาคาตะ
  28
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  34
  特急
  みどり6号
  ฮาคาตะ
  49
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  59
  特急
  リレーかもめ8号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 10
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  27
  特急
  みどり10号
  ฮาคาตะ
  32
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  44
  特急
  リレーかもめ12号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 07
  特急
  かささぎ106号
  ฮาคาตะ
  14
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  26
  特急
  みどり(リレーかもめ)14号
  ฮาคาตะ
  47
  特急
  リレーかもめ16号
  ฮาคาตะ
  54
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
 • 11

 • 09
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  27
  特急
  みどり18号
  ฮาคาตะ
  45
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ20号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 07
  特急
  ハウステンボス22号
  ฮาคาตะ
  07
  特急
  みどり22号
  ฮาคาตะ
  11
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  28
  特急
  かささぎ108号
  ฮาคาตะ
  48
  特急
  リレーかもめ24号
  ฮาคาตะ
  55
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
 • 13

 • 07
  特急
  みどり26号
  ฮาคาตะ
  07
  特急
  ハウステンボス26号
  ฮาคาตะ
  27
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ28号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 05
  特急
  みどり30号
  ฮาคาตะ
  05
  特急
  ハウステンボス30号
  ฮาคาตะ
  11
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  48
  特急
  リレーかもめ32号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 07
  特急
  みどり34号
  ฮาคาตะ
  11
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  26
  特急
  かささぎ110号
  ฮาคาตะ
  34
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ36号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 07
  特急
  ハウステンボス38号
  ฮาคาตะ
  07
  特急
  みどり38号
  ฮาคาตะ
  16
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  42
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ40号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 09
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  21
  特急
  ハウステンボス42号
  ฮาคาตะ
  21
  特急
  みどり42号
  ฮาคาตะ
  33
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ44号
  ฮาคาตะ
 • 18

 • 09
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  28
  特急
  みどり(リレーかもめ)46号
  ฮาคาตะ
  42
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ฟุกุม่า
  51
  特急
  リレーかもめ48号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 09
  特急
  かささぎ112号
  ฮาคาตะ
  14
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  27
  特急
  みどり(リレーかもめ)50号
  ฮาคาตะ
  43
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  49
  特急
  リレーかもめ52号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 04
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  11
  特急
  かささぎ114号
  ฮาคาตะ
  29
  特急
  みどり(リレーかもめ)54号
  ฮาคาตะ
  42
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  51
  特急
  リレーかもめ56号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 09
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
  30
  特急
  みどり(リレーかもめ)58号
  ฮาคาตะ
  46
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  โทสุ
 • 22

 • 04
  特急
  みどり60号
  ฮาคาตะ
  22
  特急
  リレーかもめ62号
  ฮาคาตะ
  42
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ฟุกุม่า
 • 23

 • 16
  特急
  リレーかもめ64号
  โมจิโก
  23
  普通
  JR長崎本線(鳥栖-長崎)
  ฮาคาตะ