ชินโทสุ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ โทสุ/ฮาคาตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
 • 6

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ202号
  ฮาคาตะ
  51
  区間快速
  JR長崎本線区間快速(鳥栖-長崎)
  ฮาคาตะ
 • 7

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โมจิโก
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โมจิโก
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ102号
  ฮาคาตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โยชิสูกะ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)2号
  ฮาคาตะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ204号
  ฮาคาตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โยชิสูกะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ104号
  โยชิสูกะ
 • 8

 • 03
  รถไฟเร็ว
  JR長崎本線快速(鳥栖-長崎)
  โมจิโก
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ4号
  ฮาคาตะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり6号
  ฮาคาตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ8号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり10号
  ฮาคาตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ12号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ106号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)14号
  ฮาคาตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ16号
  ฮาคาตะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
 • 11

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり18号
  ฮาคาตะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ20号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス22号
  ฮาคาตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり22号
  ฮาคาตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ108号
  ฮาคาตะ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ24号
  ฮาคาตะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
 • 13

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり26号
  ฮาคาตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス26号
  ฮาคาตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ28号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり30号
  ฮาคาตะ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス30号
  ฮาคาตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ32号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり34号
  ฮาคาตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ110号
  ฮาคาตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ36号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス38号
  ฮาคาตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり38号
  ฮาคาตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ40号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス42号
  ฮาคาตะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり42号
  ฮาคาตะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ44号
  ฮาคาตะ
 • 18

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)46号
  ฮาคาตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฟุกุม่า
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ48号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ112号
  ฮาคาตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)50号
  ฮาคาตะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ52号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ114号
  ฮาคาตะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)54号
  ฮาคาตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ56号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)58号
  ฮาคาตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โทสุ
 • 22

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり60号
  ฮาคาตะ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ62号
  ฮาคาตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฟุกุม่า
 • 23

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ64号
  โมจิโก
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮาคาตะ