ชินโทสุ

JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ) สำหรับ โคโฮะกุ/ซาเซโบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ1号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ซากะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ซากะ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ3号
  ทาเกโอะอนเซ็น
 • 7

 • 22
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ5号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 8

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり7号
  ซาเซโบะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ซากะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ101号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ9号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 9

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり11号
  ซาเซโบะ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス11号
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ13号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นคาชิม่า
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり15号
  ซาเซโบะ
  00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス15号
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ17号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ103号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
 • 11

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり19号
  ซาเซโบะ
  02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス19号
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ21号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 12

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり23号
  ซาเซโบะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ25号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
 • 13

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり27号
  ซาเซโบะ
  02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス27号
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ29号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ105号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ไฮกิ
 • 14

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり31号
  ซาเซโบะ
  02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ハウステンボス31号
  สวนสนุกเฮาส์เทนบอช
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ33号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
 • 15

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり35号
  ซาเซโบะ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ37号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
 • 16

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり39号
  ซาเซโบะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ41号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)43号
  ซาเซโบะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 17

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ107号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ45号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)47号
  ซาเซโบะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 18

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ109号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ49号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)51号
  ซาเซโบะ
 • 19

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ111号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ไฮกิ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ53号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり(リレーかもめ)55号
  ซาเซโบะ
 • 20

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ113号
  ฮิเซ็นคาชิม่า
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ57号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ฮิเซ็นฮามะ
 • 21

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり59号
  ซาเซโบะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  ไฮกิ
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ61号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
 • 22

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり63号
  ซาเซโบะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リレーかもめ65号
  ทาเกโอะอนเซ็น
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  みどり67号
  ซาเซโบะ
 • 23

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนางาซากิ(โทสุ-นางาซากิ)
  โคโฮะกุ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かささぎ201号
  ซากะ