สนามบินโกเบ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินโกเบ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA ADO
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations