นากาเระยามะโอทาคะโนะโมริ

สึกูบะเอ็กซเพรส สำหรับ อากิฮาบาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations