นากาเระยามะโอทาคะโนะโมริ

สึกูบะเอ็กซเพรส สำหรับ สึคุบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations