ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

สายการบิน([โตเกียว]สนามบินฮาเนดะ-[นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ) สำหรับ สนามบินฮาเนดะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA JAL