ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด SKY APJ ANA JAL ADO
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 20
  SKY
  SKY761
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  40
  APJ
  APJ461
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 8

 • 00
  ANA
  ANA701
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  20
  JAL
  JAL3101
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 9

 • 20
  ANA
  ANA703
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 11

 • 35
  ANA
  ANA707
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 13

 • 10
  JAL
  JAL3107
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 14

 • 30
  APJ
  APJ465
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 15

 • 25
  SKY
  SKY765
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  30
  ADO
  ADO135
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 16

 • 55
  ANA
  ANA715
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 17

 • 00
  JAL
  JAL3117
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  30
  APJ
  APJ467
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 18

 • 00
  SKY
  SKY767
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ