ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด APJ SKY ANA JAL ADO
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 8

 • 30
  JAL
  JAL3101
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 9

 • 11

 • 13

 • 10
  JAL
  JAL3107
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 15

 • 16

 • 55
  JAL
  JAL3117
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ