ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด APJ SKY ANA JAL ADO
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 8

 • 00
  ANA
  ANA701
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 9

 • 00
  ANA
  ANA703
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 11

 • 35
  ANA
  ANA707
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 13

 • 15

 • 16

 • 55
  ANA
  ANA715
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ