ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ

สายการบิน([นาโกย่า]ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุ-สนามบินมัตซุยา) สำหรับ สนามบินมัตซุยา

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด IBX ANA