สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)

โตเกียวโมโนเรล สำหรับ ฮามะมัตสึโจ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations