สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)

สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)

โตเกียวโมโนเรล สำหรับ ฮามะมัตสึโจ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 区間快速 รถไฟธรรมดา 空港快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 11
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  46
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  57
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 6

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  14
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  18
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  28
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  37
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  44
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  53
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  57
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  17
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  37
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  41
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  53
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  57
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  13
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  17
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  37
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  41
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  50
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  07
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  11
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  13
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 10

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 11

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 12

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 14

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 15

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  29
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  45
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
 • 16

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  09
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  14
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  18
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  24
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  28
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  44
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  48
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  53
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  58
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 17

 • 05
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  07
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  12
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  17
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  22
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  27
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  32
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  36
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  41
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  46
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  51
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  56
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 18

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  06
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  11
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  25
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  30
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  35
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  40
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  47
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  57
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  08
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  13
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  20
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  23
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  28
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  43
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 20

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  06
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  11
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  15
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  19
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  27
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  33
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  40
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  44
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  50
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  55
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 21

 • 04
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
  07
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  27
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  36
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  39
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  49
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  59
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 22

 • 10
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  13
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  21
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  32
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  41
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  46
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 23

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  14
  空港快速
  東京モノレール空港快速
  ฮามะมัตสึโจ
  16
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  28
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
  42
  รถไฟธรรมดา
  โตเกียวโมโนเรล
  ฮามะมัตสึโจ
 • 0

 • 02
  区間快速
  東京モノレール区間快速
  ฮามะมัตสึโจ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-25 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป