สนามบินฮาเนดะได1เทอมินอล(รถโมโนเรล)

โตเกียวโมโนเรล สำหรับ สนามบินฮาเนดะได2เทอมินอล(รถโมโนเรล)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 空港快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations