สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ เคกีวคามาตะ/ชินากาว่า

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  33
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  ชินากาว่า
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคกีวสายสนามบิน
  เคกีวคามาตะ
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
 • 6

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  คานากาว่าชินมาจิ
  16
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  22
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สนามบินนาริตะ
  30
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  เคกีวสายสนามบิน
  เคกีวคามาตะ
  42
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สนามบินนาริตะ
  53
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 7

 • 04
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  13
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  28
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  33
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สนามบินนาริตะ
  39
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  48
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  54
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 8

 • 03
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  08
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  14
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สนามบินนาริตะ
  19
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  29
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  34
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อาโอโตะ
  39
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  54
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  59
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 9

 • 04
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  09
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  14
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  18
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  21
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สนามบินนาริตะ
  26
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  คานากาว่าชินมาจิ
  30
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  40
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  58
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 10

 • 02
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 11

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 12

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 13

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 14

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 15

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 16

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 17

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 18

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 19

 • 03
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  19
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  21
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  41
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 20

 • 01
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  10
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินไซมากิโนะฮาระ
  21
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  41
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 21

 • 01
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  10
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  21
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  ชินากาว่า
 • 22

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  04
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  14
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  ชินากาว่า
  21
  ด่วนด่วน
  京急空港線快特
  วัดเซนกาคุจิ
  27
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อาโอโตะ
  39
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  45
  รถไฟธรรมดา
  เคกีวสายสนามบิน
  เคกีวคามาตะ
  54
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  ชินากาว่า
  09
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急空港線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  21
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  32
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  วัดเซนกาคุจิ
  48
  รถไฟด่วน
  京急空港線急行
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคกีวสายสนามบิน
  เคกีวคามาตะ