สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ เคกีวคามาตะ/ชินากาว่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AP急行 快特 AP快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  33
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 6

 • 22
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  30
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  42
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  53
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 7

 • 13
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  33
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  43
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  54
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
 • 8

 • 03
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  44
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 9

 • 14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  21
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  29
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  41
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  44
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 10

 • 07
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  22
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 11

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 12

 • 08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 13

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 14

 • 08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 15

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 16

 • 08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 17

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  23
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 18

 • 08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  43
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 19

 • 07
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  19
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  30
  快特
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  36
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  50
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 20

 • 16
  特急
  京急空港線特急
  อินไซมากิโนะฮาระ
  30
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  56
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
 • 21

 • 10
  快特
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  16
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  30
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  37
  特急
  京急空港線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  59
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
 • 22

 • 05
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 23

 • 08
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  21
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ