สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ เคกีวคามาตะ/ชินากาว่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AP急行 普通 快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations