สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ เคกีวคามาตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AP急行 AP快特 快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations