สนามบินฮาเนดะได1‧ได2เทอมินอล(เคกีว)

เคกีวสายสนามบิน สำหรับ เคกีวคามาตะ/ชินากาว่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AP急行 快特 普通 AP快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  34
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  39
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  55
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
 • 6

 • 01
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  06
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  22
  普通
  京急空港線
  ชินากาว่า
  30
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  35
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  38
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  44
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  52
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  56
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 7

 • 00
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  06
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  13
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซซากุระ
  17
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  26
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  31
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  36
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  普通
  京急空港線
  เคกีวคามาตะ
  44
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  50
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
 • 8

 • 01
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  08
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  11
  普通
  京急空港線
  เคกีวคามาตะ
  17
  普通
  京急空港線
  เคกีวคามาตะ
  20
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  26
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  42
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)
  47
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 9

 • 03
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  08
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  13
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  18
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  30
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  33
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  39
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  快特
  京急空港線快特
  อินไซมากิโนะฮาระ
  58
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
 • 10

 • 11
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  20
  快特
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  22
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  30
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  41
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  43
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคกีวคาวะซากิ
  51
  快特
  京急空港線快特
  อินบะนิฮนอิได
  55
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 11

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  18
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 12

 • 03
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  43
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 13

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  23
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 14

 • 03
  快特
  京急空港線快特
  อาโอโตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  17
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  28
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  42
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 15

 • 04
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  08
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  15
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  快特
  京急空港線快特
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  特急
  京急空港線特急
  อินบะนิฮนอิได
  29
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  47
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  快特
  京急空港線快特
  สนามบินนาริตะ
  54
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  58
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 16

 • 06
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  11
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  15
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  22
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  27
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  38
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  43
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  47
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  52
  快特
  京急空港線快特
  ชินากาว่า
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 17

 • 00
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  07
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  10
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  19
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  21
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  29
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  40
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  42
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  50
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  53
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  59
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 18

 • 02
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  10
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  12
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  20
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  22
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  30
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  40
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  42
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  50
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  59
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 19

 • 02
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  08
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  12
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
  17
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  22
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซซากุระ
  27
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  31
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  38
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  41
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  54
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชิบะยามะชิโยดะ
  59
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 20

 • 03
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  โซโกะซันโด
  08
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  20
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  30
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  40
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  58
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สนามบินนาริตะ
 • 21

 • 00
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  09
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  11
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  20
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  เคเซนาริตะ
  29
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อาโอโตะ
  32
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  40
  特急
  京急空港線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  AP快特
  京急空港線エアポート快特
  สนามบินนาริตะ
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  52
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 22

 • 01
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  08
  特急
  京急空港線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  14
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซนาริตะ
  25
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  วัดเซนกาคุจิ
  36
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินไซมากิโนะฮาระ
  42
  特急
  京急空港線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  51
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  เคเซทาคาซาโกะ
  57
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 23

 • 07
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  อินบะนิฮนอิได
  16
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  25
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  34
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  41
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  48
  AP急行
  京急空港線エアポート急行
  ชินากาว่า
  58
  普通
  京急空港線
  เคกีวคามาตะ
 • 0

 • 10
  普通
  京急空港線
  เคกีวคามาตะ