สันโนมิยะ (พอร์ตไลเนอร์)

สายโปโทะไอรันโดะการคมนาคมใหม่เมืองโกเบ สำหรับ โบเอะกิเซ็นเตอร์

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations