วาคายามะ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ โอโตริ/เท็นโนจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations