วาคายามะ

JR สายฮันวะ(เท็นโนจิ-วาคายามะ) สำหรับ โอโตริ/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 直通快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations