วาคายามะ

JR สายหลักคิเสะ (สายกิโนะคุนิ)(ชินกุ-วาคายามะ) สำหรับ โกะโบ/คิอิทานาเบะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations