ทาจิกาวะ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ชินจูกุ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特急 青梅特快 中央特快 通勤特快 普通 各停
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations